Sơn lót nội thất Majestic Primer 17L

Liên hệ

Hoàn toàn không chứa APEO, Phoóc-môn và kim loại nặng
Hàm lượng VOC (chất hữu cơ bay hơi) rất thấp, dưới 25gram/lít
Nhẹ mùi

MUA HÀNG